• آخرین قسمت منتشر شده :25 قسمت کامل آخرین فصل منتشر شده :فصل1- 25 قسمت
  • زبان :ماندرین محصول :هنگ کنگ 2008
  • کیفیت :720p-480p کارگردان :مشخص نشده !
  • Fa
  • En
فلسفه راه را نشان می دهد ، مسیر را به خرد و هماهنگی نشان می دهد ، یک استاد برای آموزش ذات تای چی است! كودكی که یتیم شده بود ، در مكانی بزرگ شد و یادگیری تای چی را از مربی خود در سنین جوانی شروع كرد. تجربه ویرانگر رها شدن توسط مادرش باعث شده است که وی پیچیده و پر از نفرت شود. برای کمک به رفع خشم و نفرت در قلب MA ، مربی وی سرانجام جان خود را فدا می کند.